Bemærk: nedenstående betingelser for brug af Trendsales er gældende fra 7. oktober 2020:

I vores betingelser kan du læse om dine rettigheder ved oprettelse af en brugerkonto, civile handler og ved brugen af Trendsales’ handelssystem. Derfor beder vi dig læse dem igennem. Er du i tvivl om betingelserne eller dine rettigheder, er du også velkommen til at skrive til Trendsales’ support på support@trendsales.dk, gennem app’en under Min Profil - Hjælp eller i en besked på vores Facebook-side.

Trendsales udbydes af Trendsales ApS, Vestergade 18B, 1.sal, 1456 København K, CVR-nr. 2798 4169

Betingelserne består af syv dele:

 1. Den første handler om vilkårene for din brugerkonto.

 2. Den anden del handler om almindelige vilkår for handler på Trendsales.

 3. Den tredje del handler om vilkår for brug af Trendsales’ handelssystem og dine rettigheder som sælger og køber i denne sammenhæng.

 4. Den fjerde del omhandler den generelle brug af Trendsales, heriblandt annonce-regler samt de ting der skal til for at sikre god tone, og at du får den bedste oplevelse som bruger af platformen.

 5. Den femte del omhandler Trendsales-Konto og vilkårene herfor

 6. Den sjette del handler om bl.a. optjening og brug af “Bonus”.

1. Betingelser for brugerkonto

1.1. Generelle betingelser

 • Du må kun oprette én brugerkonto på Trendsales, som er strengt personlig, og den må ikke udlånes til eller deles med andre.

 • Trendsales er primært en platform for private. Dog tillades erhvervssalg af brugte varer i kategorien secondhand fashion. Overtrædelse af dette kan medføre ekskludering.

 • Trendsales forbeholder sig retten til at indstille eller ophæve en brugers konto, som er eller forekommer os at være i strid med vilkår for brugen af Trendsales eller gældende lov i det land, du er bosat i. Herunder forbeholder vi os retten til at indstille eller ophæve en brugers konto samt til at indstille eller ophæve noteringer og handler forbundet med sådanne konti, såfremt der er blevet givet falske registreringsoplysninger eller sket anden misbrug af Trendsales’ tjenester, eller hvis Trendsales vurderer brugeren som uønsket. Personer, hvis konto er indstillet eller ophævet, må ikke tilmelde sig Trendsales’ tjenester på ny uden forudgående samtykke. Dette resulterer i fjernelse af denne konto uden varsel.

 • Såfremt du har viden eller mistanke om, at andre har adgang til din brugerkonto, uanset på hvilken måde vedkommende har skaffet sig adgang, har du pligt til at indberette dette til Trendsales. Trendsales forbeholder sig i disse tilfælde retten til at spærre den pågældende brugerkonto.

 • Du skal være 15 år eller ældre for at benytte Trendsales.

1.2. Nyhedsbrev og reklame

Hvis du har accepteret at modtage ugentligt markedsføringsmateriale fra Trendsales, modtager du e-mails, notifikationer og push-beskeder med;

 • almindelige nyheder og opdateringer fra Trendsales, herunder informationer og tilbud vedrørende Trendsales platformen, samt tilsvarende produkter og tjenesteydelser udbudt af Trendsales,

 • informationer og tilbud om nye eller forbedrede funktioner, muligheder for annoncering, konkurrencer eller kampagner angående annoncering og/eller annoncer hos Trendsales,

 • informationer og invitationer til events afholdt af Trendsales.

Vi gør opmærksom på, at du til hver en tid kan trække dit samtykke tilbage ved hver henvendelse, og at du kan indstille notifikationer og push-beskeder via din telefon eller tablet.

Vi vil ikke uden dit udtrykkelige samtykke videregive dine personlige oplysninger til tredjeparter til disses markedsføringsformål.

1.3. Ansvar og almindelige betingelser immaterielle rettigheder

Du anerkender, at alle ophavsrettigheder, varemærker og andre immaterielle rettigheder til og vedrørende Trendsales’ tjenester ejes af Trendsales ApS. Du må ikke gøre brug af disse immaterielle rettigheder eller Trendsales’ tjenester, undtagen i den udstrækning det er nødvendigt for at udføre handler på den måde, det er forudsat i nærværende aftale.

1.4. Manglende adgang til Trendsales

Trendsales kan ikke garantere, at det til enhver tid er muligt at opnå adgang til vores services, da serverne kan være utilgængelige. Der kan være tale om såvel en planlagt midlertidig lukning eller et teknisk nedbrud, og Trendsales kan i den forbindelse ikke gøres ansvarlig for den manglende adgang, brugerne måtte opleve.

1.5. Følgeskader

Trendsales er ikke erstatningsansvarlig over for dig eller tredjemand for indirekte skader eller følgeskader, for tab af data, avance, indtægter eller forretninger, hvordan det end måtte være forårsaget (hvad enten som følge af uagtsomhed eller misligholdelse af nærværende aftale eller på anden vis), selvom et sådant tab eller en sådan skade kunne forudses af Trendsales, eller Trendsales var gjort opmærksom på, at muligheden derfor forelå.

1.6. Force majeure

Trendsales er ikke ansvarlig for manglende overholdelse af vores forpligtelser i henhold til nærværende aftale, som skyldes faktorer, som Trendsales ikke er herre over.

1.7. Virkningen for regler for brug af Trendsales

Når du tilmelder dig Trendsales tjenester, erklærer du dig indforstået med Trendsales brugerbetingelser.

1.7.1. Ændringer i regler for brug af Trendsales

Trendsales forbeholder sig retten til, til enhver tid at ændre i regler for brug af Trendsales samt at sætte nye versioner af Trendsales tjenester i kraft uden dit samtykke. Derfor er det vigtigt regelmæssigt at holde sig opdateret om ændringerne. Ændringer til ugunst for dig, vil dog altid blive varslet senest 2 måneder før ændringerne træder i kraft. Du kan til enhver tid tilbagetrække dit samtykke til regler for brug af Trendsales og/eller opsige din brugerkonto, såfremt du ikke ønsker at være bundet af ændringerne.

1.7.2. Varighed af regler for brug af Trendsales

Reglerne er gældende, indtil de afløses af nye. Denne version af regler for brug af Trendsales og Trendsales’ tjenester erstatter de tidligere og træder i kraft den 13. august 2018.

2. Almindelige handelsbetingelser

 • Dette afsnit omhandler de almindelige betingelser for alle handler indgået med andre brugere på Trendsales Platformen.I disse handler er Trendsales ikke aftalepart, og Trendsales fungerer således udelukkende som en online markedsplads.

 • For alle private handler gælder lovgivning i det land, du er bosat.

 • For handler foretaget gennem Trendsales’ handelssystem, se pkt. 3 for de særlige regler der gælder for denne type transaktioner.

2.1. Opsummering af handelsregler:

 • Handler mellem private brugere på Trendsales er civilkøb. Dette betyder blandt andet, at køber i sådanne civilkøb som regel ikke har 14 dages returret.

 • Trendsales kan til enhver tid suspendere eller lukke en brugerkonto, hvis den vurderes i strid med Trendsales’ betingelser, regler for brug af Trendsales, den gældende lovgivning i det land, du er bosat eller god opførsel i øvrigt.

 • Trendsales er et annoncemedie, som udelukkende stiller annoncepladser (opslag) til rådighed for brugerne og er derfor ikke en part i handler mellem brugere.

 • Bud afgivet på en vare på annoncen eller i en samtale er juridisk bindende. Du er således forpligtet til at købe og betale en vare, såfremt sælger har accepteret dit bud, såvel som hvis sælger giver et tilbud, som køber accepterer. Du kan til enhver tid trække dit bud tilbage, såfremt den anden part endnu ikke har accepteret dit bud.

 • Som sælger er du selv ansvarlig for alle lovpligtige indberetninger til relevante skattemyndigheder.

 • I sager vedrørende manglende forsendelse, skal sælger altid være i besiddelse af dokumentation for, at varen er afsendt i form af et Track & Trace nummer eller ved at være sendt som rekommanderet brev. Et billede af pakken, en kvittering for køb af porto/frimærker eller en portokode er ikke nok. Kan sælger ikke fremvise korrekt dokumentation for afsendelsen, er denne erstatningspligtig og skal tilbagebetale køber det fulde handelsbeløb. Kan sælger dokumentere afsendelse korrekt, vil risikoen for, at varen går tabt, overdrages til køber.

2.2. Hvornår betragtes man som erhvervsbruger?

Trendsales er grundlæggende en markedsplads for køb og salg af brugte varer mellem private. Dog tillades erhvervssalg af brugte varer i kategorien secondhand fashion. I vurderingen af, om en bruger, der er registreret som privatbruger, skal betragtes som erhvervssælger i købelovens forstand, lægges der bl.a. vægt på følgende momenter:

 • Brugeren er CVR-registreret. Dette gælder både såfremt det direkte er oplyst på Trendsales og i de tilfælde, hvor dette ikke er angivet på Trendsales
 • Brugeren har en hjemmeside, hvorfra der sælges de samme ting som på Trendsales
 • Brugeren bestiller eller har købt nye varer hjem med henblik på videresalg. Herunder tæller også, at brugeren historisk og/eller systematisk har solgt nye varer på Trendsales eller på tilsvarende markedspladser
 • Brugeren har flere handler på Trendsales med samme type eller lignende varer
 • Brugeren fremstiller selv varer med henblik på videresalg

Såfremt ét eller flere af ovenstående forhold vurderes overtrådt, vil brugeren blive betegnet som erhvervsbruger.

2.2.1 Krav for professionelle og hobby-sælgere af brugte varer

Såfremt ét eller flere af forholdene i pkt. 2.2. gør sig gældende for din profil, vil du blive betragtet som erhvervssælger, uanset om du sælger professionelt eller som en sekundær beskæftigelse/indkomst. I dette tilfælde er det påkrævet, at alle handler, som du indgår i erhvervsøjemed, foregår via Trendsales’ handelssystem, hvorfor du ikke må henvise til samt reklamere for eventuelle eksterne platforme, du måtte eje og/eller drive salg igennem.

2.3. Behandling af tvister mellem køber og sælger

Opstår en konflikt i en handel udenom Trendsales’ handelssystem, har man mulighed for at kontakte Trendsales Support ved at indberette hændelsen gennem Trendsales, med fordel gennem samtalen eller også via support@trendsales.dk. Vi vil rådgive i henhold til gældende lovgivning og heraf er der mulighed for at udstede advarsler og/eller fjerne brugerprofilen, såfremt vores regler for brugen af Trendsales ikke overholdes. Trendsales’ support er ikke forpligtet til at indtræde i mæglingen mellem to parter.

For konflikter vedrørende handler indgået gennem Trendsales’ handelssystem henvises du til de særlige regler i pkt. 3.3.

2.4. Betingelser og vilkår for sælger

2.4.1. Sælgers vilkår og betingelser

De kontraktmæssige betingelser og vilkår i deres helhed, som skal være gældende mellem køber og sælger i forbindelse med en handel, er dem, der er nærmere angivet af sælger, hvad enten skriftligt eller på anden måde. Pligten til at underrette køberen om disse betingelser og vilkår påhviler sælgeren og ikke Trendsales. Vælger du som sælger at benytte dig af funktionen “Køb Nu”, bruger vi dit telefonnummer til at sende dig en SMS i forbindelse med et salg. Vi sender dig kun en SMS hvis du ikke har været aktiv på platformen 24 timer efter salget er gennemført. Vi sender således denne SMS for at sikre at du lever op til den kontrakt der er indgået mellem dig (sælger) og køber. Denne SMS vil ikke blive brugt til markedsføring.

2.4.2. Nøjagtighed af annoncebeskrivelse

Du skal beskrive de varer, der står på den annoncebeskrivelse, som du stiller til rådighed gennem Trendsales tjenester, nøjagtigt, og du er ansvarlig for eventuelle fejl eller udeladelser i dine beskrivelser, såfremt varen modtages i anden stand end lovet. Mærkevarenavne eller andre angivelser af oprindelse eller fabrikat, størrelser, mål etc., som du tager med på din varebeskrivelse, skal være fuldstændig nøjagtige og må ikke kunne vildlede andre brugere. Husk, er der fejl, mangler eller slid og/eller har du købt varen brugt så gør opmærksom på dette. Indberettes en handel til support grundet misledende eller ufuldstændig annoncebeskrivelse med tekst og billeder, vil support råde og agere i henhold lovgivning i civile handler i det land, du er bosat.

2.4.3. Sælgers ejendomsret

Du står, som sælger af enhver vare på Trendsales, inde for, at du har den fuldstændige ejendomsret over varen samt, at du er berettiget til at overdrage denne ejendomsret til køber.

2.4.4. Dit ansvar som sælger

Som sælger er du ansvarlig for at sikre, at hverken salget af selve varen, varebeskrivelsen i annoncen eller andetsteds, eller nogen aktivitet eller kommunikation, som du foretager i forbindelse med private handler;

 • krænker immaterielle rettigheder eller andre rettigheder tilhørende en fysisk eller juridisk person.

 • er et brud på gældende lovgivning i det land, du er bosat, uanset om det er kriminelt, ansvarspådragende eller andet.

 • er falsk, upålidelig, vildledende, anstødeligt eller nedsættende.

 • er af pornografisk karakter.

 • er opført på Trendsales’ oversigt over ulovlige varer, se pkt. 4.3.

 • Samtidig skal du som privat sælger altid være i besiddelse i dokumentation for, at din vare er sendt afsted i form af et Track and Trace nummer eller vha. afsendelse af rekommanderet brev i sager med manglende modtagelse. Hvis ikke du er i besiddelse af dette og dermed ikke kan bevise, at din vare er sendt afsted, kan køber kræve tilbagebetaling af et eventuelt overført beløb.

 • Hvis du som sælger derimod kan dokumentere, at varen er sendt afsted, men pakken stadigvæk ikke er modtaget, skal man tage kontakt til fragtfirma eller postvæsenet. Det anbefales, at man aftaler med hinanden, at varen sendes forsikret.

2.4.5. Sælgers ansvar ved bud og salg

 • Accepterer du et bud som sælger, er det juridisk bindende for dig og køberen. Det vil sige, at du er forpligtet til at sælge varen til køberen og har ikke mulighed for at fortryde salget. Omvendt er køberen også forpligtet til at købe varen af dig, og har ikke nogen fortrydelsesret.

 • En accept af et bud kan udtrykkes på mange måder. Eksempelvis ved at sælger skriver ‘Pris ok’, ‘Bud accepteret’, ‘Ja, lad os aftale det’ eller lignende. Ligeledes, hvis en budrunde afsluttes, og køber har budt højeste bud, så vil der her være en aftale mellem sælger og denne køber.

 • Giver du køber et tilbud, kan du altid trække det tilbage, så længe køber endnu ikke har accepteret buddet.

 • Springer køber fra sit bud eller aftale om afhentning, anbefales det at indberette køber til Trendsales support via samtalen.

 • Ved afhentning skal sælger sikre, at køber har mulighed for at inspicere varen, inden handlen kan afsluttes.

 • Ved afsendelse skal varen sendes afsted inden den indleveringsfrist, der er angivet på handlen.

 • Inden man sender varen afsted, er det sælgers ansvar at sørge for at pakke varen forsvarligt ind. Tjek op på hvilke regler postvæsenet eller anden distributør har fastsat med henblik på at pakke varer forsvarligt ind.

2.4.6. Indberetning til skattemyndighederne

Det påhviler til enhver tid dig som bruger at indberette din skattepligtige indkomst fra Trendsales til skattemyndighederne. Trendsales kan således ikke tilpligtes at indberette en bruger til skattemyndighederne, ligesom Trendsales ikke kan holdes ansvarlig i relation til en brugers skattemæssige forhold.

2.5. Betingelser og vilkår for køber

2.5.1. Bud

Du skal som køber være opmærksom på, at alle bud, der gives på sælgers annoncer eller andetsteds, som udgangspunkt er juridisk bindende. Det er derfor ikke tilladt blot at byde “for sjov”. Hvis det sker gentagende gange, kan det være en ekskluderingsgrund.

2.5.2. Opsøgning af ulovlige handler

Det er som køber ikke tilladt at søge at handle med varer, der er opført på Trendsales’ liste over ulovlige varer, såsom kopivarer, dyr, mad- og drikkevarer.

2.5.3. Dit ansvar som køber

Som køber er du ansvarlig for at sikre, at al aktivitet eller kommunikation, som du foretager i forbindelse med private handler, ikke:

 • krænker immaterielle rettigheder eller andre rettigheder tilhørende en fysisk eller juridisk person.

 • er et brud på gældende lovgivning, uanset om det er kriminelt, ansvarspådragende eller andet.

 • er falsk, upålideligt, vildledende, anstødeligt eller nedsættende.

 • er af pornografisk karakter.

 • når en pakke er afleveret hos postvæsenet eller anden fragtmand, overgår risikoen for varens hændelige undergang til dig som køber såfremt, at sælger kan bevise, gennem afsendelse af et rekommanderet brev eller ved et Track and Trace nummer, at varen er sendt afsted. Aftal med hinanden at sende forsikret.

2.5.4. Købers ansvar ved bud og køb

 • Afgiver du et bud, og accepteres dette af sælger, vil dette være juridisk bindende.

 • En accept af et bud kan for eksempel udgøre , at du tilbyder en pris eller skriver, at du vil købe varen, og sælger accepterer dette. Fx ved at skrive ‘Pris ok’, ‘Bud accepteret’, ‘Ja, lad os aftale det’ eller lignende. Ligeledes, hvis en budrunde afsluttes, og du har det højeste bud, er der her en aftale mellem dig og sælger.

 • Giver du sælger et bud eller giver udtryk for at ville købe, kan du altid trække det tilbage, så længe sælger endnu ikke har accepteret dette.

 • Lever varen ikke op til billederne eller beskrivelsen, er dette et anliggende mellem dig og din sælger. Se dog pkt. 3, hvis i har handlet handlet gennem Trendsales’ handelssystem. Forhold for betaling af varen aftales indbyrdes mellem køber og sælger.

3. Særlige regler ved brugen af Trendsales handelssystem

Dette afsnit omhandler de særlige betingelser, der gælder for handler indgået gennem Trendsales handelssystem. Bemærk at de almindelige handelsbetingelser beskrevet i pkt. 2., herunder reglerne for bud, sælger og købers vilkår mv., også er gældende for denne type handler.

3.1. Generelt om Trendsales handelssystem

3.1.1. Anvendelse af Trendsales handelssystem

Gennem en samtale mellem sælger og køber, har sælger mulighed for at lave en handelsanmodning, der er gældende i 24 timer. Inden for dette tidsrum har køber mulighed for enten at acceptere eller afvise et tilbud fra sælger. Accepteres tilbuddet, er dette bindende for begge parter ifølge dansk lovgivning, jf. Aftalelovens §1. Trendsales handelsysstem kan kun benyttes i forbindelse med afsendelse af varer, hvor der købes pakkelabels via Trendsales og dets samarbejdspartnere.

3.1.2. Overførsel via Trendsales handelssystem

Når du som køber accepterer en handelsanmodning fra en sælger gennem Trendsales handelssystem, reserveres pengene på dit betalingskort. Reservationen er gældende i op til 7 dage, eller indtil sælger indleverer pakken hos fragtfører. Såfremt sælger ikke indleverer pakken inden for den frist for indlevering, der er angivet på handlen, bortfalder reservationen på din bankkonto. Indleverer sælger pakken rettidigt, gennemføres reservationen, og der foretages en betaling.

Hver transaktion har et handels-ID nummer, som Trendsales bruger til efterfølgende at identificere transaktionen. Trendsales forbeholder sig retten til at tilbageholde en transaktion, inden pengene sættes til udbetaling, hvis der er mistanke om snyd.

Det er vigtigt, at du som køber sikrer dig, at du har fået angivet korrekte kontaktoplysninger inden godkendelse af handelsanmodningen, så det sikres, at du modtager oplysninger om forsendelsen fra fragtfirmaet.

3.1.3. Gennemførsel af betaling

Når en handelsanmodning er blevet accepteret af køber, har sælger herefter en frist for at indlevere pakken i en pakkeshop. Sælgers frist fremgår tydeligt for både køber og sælger på den enkelte handel. Trendsales laver et forslag til et indleveringssted baseret på sælgers lokation, men indlevering kan ske i en hvilken som helst pakkeshop understøttet af fragtførerne, som Trendsales samarbejder med. Lokationerne vil fremgå af et kort undervejs i handlen. Når pakken er blevet indleveret, bliver pengene trukket fra købers konto, og sælger kan forvente at se beløbet på sin bankkonto indenfor 1-2 bankdage.

3.1.4. Inden afsendelse af vare

Det er sælgers pligt at sikre sig følgende:

 • At den aftalte vare bliver sendt i pakken, og at den skal være i den beskrevne stand. Modtager køber varen og mener, at varen ikke er som beskrevet, har køber mulighed for at kontakte Trendsales Support og starte en sag. Som sælger er det derfor vigtigt at sikre, at man får beskrevet varen i detaljer, både gennem annonce-beskrivelsen men også ved hjælp af billeder. Se yderligere information omkring, hvad der er gældende her i pkt. 2.4. om sælgers betingelser og vilkår.

 • At varen bliver pakket forsvarligt ind. Her bedes sælger tjekke op på fragtfirmaets emballagekrav, så det sikres, at varens indpakning efterlever disse. Lever varen ikke op til emballagekravene, og når varen frem til køber i beskadiget stand, vil sælger holdes skadesansvarlig.

 • At den korrekte vægt og størrelse på pakken angives, så ikke denne overstiger fragtfirmaets krav, når pakken indleveres. Overstiger pakken fragtførers krav i vægt og/eller størrelse, kan fragtfører retmæssigt gøre ét af følgende 1) afvise at sende varen, eller 2) efterfakturere for differencen i vægt/størrelse. Trendsales forbeholder sig retten til at videresende en evt. efterfakturering til sælger

 • At varen indleveres i en pakkeshop inden den angivne frist for indlevering på handlen. Såfremt varen ikke når at blive indleveret, ophører reservationen på købers bankkonto, og handlen annulleres.

3.1.5. Varens afsendelse og levering

Varen skal afsendes inden den angivne tidsfrist for indlevering af handlen. Indleveringsfristen fremgår tydeligt på den enkelte handel. Begge parter vil undervejs blive holdt informeret om varens vej til køber. Når varen er ankommet til købers valgte pakkeshop, kan den afhentes af køber. Leveringstiden for pakker er som udgangspunkt mellem 1-4 dage efter indlevering. Pakken vil ligge klar til afhentning i op til 14 dage, hvorefter den vil blive sendt retur til afsender, såfremt den ikke er blevet afhentet af køber. Er der opstået et problem med varen, når varen er modtaget, se da pkt. 3.2.

3.1.6. Validering & Sikkerhedstjek

Af sikkerhedsmæssige hensyn kan du ved handler for større beløb blive bedt om at verificere dig af Trendsales Support. Dette er ligeledes tilfældet, hvis du samlet køber varer for et større beløb.

Handler via Trendsales handelssystem bliver systematisk overvåget, og nogle handler bliver manuelt sikkerhedstjekket. Af sikkerhedsmæssige årsager er de nøjagtige årsager til tjek fortrolige, men de baserer sig på ét eller flere parametre såsom: beløb, varetype, varemærke, brugerens historik, m.fl. Såfremt en handel sikkerhedsgodkendes manuelt, vil sælger typisk opleve en forsinkelse af sin betaling for varen. I så fald vil sælger modtage en notifikation omkring forsinkelsen. Denne tilbageholdes som udgangspunkt, indtil pakken er registreret som modtaget af køber, hvorefter pengene udbetales hurtigst muligt, typisk efter 2-3 bankdage. På sælgers Trendsales-Konto fremgår det, at pengene er på vej til sælger. I tilfælde hvor køber gør indsigelse over varen til Trendsales Support, før udbtalingen har fundet sted, vil pengene tilbageholdes, indtil der er truffet en afgørelse i sagen.

3.1.7. Sikkerhed vedrørende pengetransaktioner

Trendsales handelssystem benytter betalingsgatewayen Stripe eller MobilePay. Systemet benytter SSL-kryptering til al transmission. Alle data er strengt krypteret. Stripe og Mobilepay er PCI-certificerede, hvilket betyder, at Stripe og Mobilepay overholder sikkerhedsreglerne fra Visa / Mastercard.

3.1.8. Gebyrer ved Trendsales’ handelssystem

Køber og sælger handler forsikret, og såfremt der opstår problemer i handlen, vil de modtage support fra Trendsales, se pkt. 3.3. For denne service opkræver vi et gebyr af hhv. køber og sælger. Gebyret fremgår altid tydeligt og utvetydigt inden gennemførsel af en handel via Trendsales’ handelssystem.

3.1.9. Hæftelsesregler

Trendsales hæfter i forhold til dig for direkte tab, som følge af fejl begået af Trendsales i forbindelse med gennemførelsen af betalingstransaktioner. I den forbindelse skal et eventuelt tilgodehavende udbetales til dig senest 10 dage efter, at du har bedt herom.

Din adgangskode til Trendsales er strengt personlig. Hvis din adgangskode er kommet til andres kundskab, skal du straks ændre din kode. Hvis du har mistanke om at dine personlige profil-informationer er eller vil blive misbrugt, skal du orientere Trendsales Support herom.

Trendsales hæfter for tab som følge af andres uberettigede brug af din profil hos Trendsales. For denne type tab gælder der dog følgende undtagelser, som finder anvendelse såfremt transaktionen er korrekt registreret og bogført:

a. Du er selv ansvarlig med op til 375 DKK for tab som følge af andres uberettigede brug af din bruger hos Trendsales, hvis vi godtgør, at din krypterede personlige adgangskode har været anvendt. b. Du er selv ansvarlig med op til 8.000 DKK, hvis vi kan godtgøre, at den krypterede personlige adgangskode har været anvendt, og at du:

 • har undladt at underrette Trendsales snarest muligt efter, at du har fået kendskab til at adgangskoden er kommet til den uberettigedes kendskab.
 • har overladt din personlige adgangskode til den, der har foretaget den uberettigede anvendelse, eller
 • ved groft uforsvarlig adfærd har muliggjort den uberettigede anvendelse. c. Du er selv ansvarlig for det fulde tab, hvis tabet sker under vilkår, hvor det kan godtgøres, at du har selv har oplyst din adgangskode til den, der har foretaget den uberettigede anvendelse, og at du indså eller burde indse, at der var risiko for misbrug.

Uanset øvrige regler i dette afsnit, er du ikke ansvarlig for uberettiget anvendelse af din konto, der finder sted, efter at Trendsales er blevet orienteret om misbruget.

Indsigelser om uautoriserede eller fejlbehæftede betalingstransaktioner skal være modtaget af Trendsales senest 13 måneder efter gennemførelsen af betalingstransaktionen.

Som bruger på Trendsales hæfter du ikke for de tab, som kan ske, efter du har anmodet om at få din konto lukket/spærret.

3.1.10. Relevante tilsynsmyndigheder

Trendsales ApS har en begrænset tilladelse til at udbyde betalingstjenester. Licensen er udstedt af Finanstilsynet, jf. kap. 3 i lov om betalinger. Tilladelserne er registreret i Finanstilsynets register over virksomheder under tilsyn, og har FT nr. 21159. Trendsales ApS er underlagt tilsyn af Forbrugerombudsmanden og Finanstilsynet.

3.2. Behandling af tvister mellem køber og sælger

3.2.1. Generelt om tvister

Som køber og sælger har du mulighed for at kontakte Trendsales Support, hvis du oplever problemer med en indgået handel gennem Trendsales handelssystem. Såfremt varen ikke er som beskrevet, eller hvis du på anden måde har problemer med sælger, er det påkrævet, at du i første omgang, og senest 2 dage efter modtagelsen af varen, selv kontakter sælger med henblik på en løsning. Såfremt dette ikke opnås, kan du gøre indsigelse til Trendsales Support. Dette skal ske senest 14 dage efter modtagelsen af varen. Trendsales forbeholder sig retten til ikke at indtræde i handler, så længe indberetteren ikke selv først har rettet henvendelse til sin modpart med henblik på en løsning, eller såfremt de gældende frister ikke er overholdt. Derudover er det ikke tilladt at forsøge at udbedre fejlen før sagen indrapporteres, med mindre dette er aftalt med sælger. Er fejlen forsøgt udbedret eller er varen sat til salg på Trendsales igen, forbeholder vi os retten til at afvise sagen.

Når en formular indsendes til Trendsales, vil der blive oprettet en dialog med Trendsales Support i din indbakke under Beskeder. Trendsales Support vil herefter gennemgå henvendelsen og i den forbindelse kontakte sælger omkring sagen, såfremt der er grundlag for det. Er udbetalingen tilbageholdt grundet sikkerhedstjek, vil denne forblive tilbageholdt, indtil der er truffet en afgørelse i sagen. Får sælger medhold i sagen, gennemføres udbetalingen umiddelbart efter afgørelsen. Får køber medhold i sagen, vil beløbet tilbageføres til køber, når betingelserne jf. pkt. 3.2.3 om tilbagebetaling er overholdt.

3.2.2. Afgørelse

Bliver Trendsales Support kontaktet omkring et problem i en handel, vil en afgørelse blive truffet på baggrund af dansk ret, herunder især købelovens regler, handelsdialogen i sagen, samt den dokumentation, der måtte være blevet fremvist, eksempelvis billeddokumentation, bevis for forsendelse og dokumentation for indgåede aftaler.

Dokumentation, der ikke er fremvist inden sagens afgørelse, tages ikke i betragtning efterfølgende. Afgørelsen vil endvidere blive truffet i overensstemmelse med Trendsales betingelser. Der kan opstå tilfælde, hvor begge parter får medhold i sagen, eller sagen må afvises.

3.2.3. Tilbagebetaling og hæftelse

Køber: Såfremt du som køber får medhold i en sag, vedrørende en handel gennem Trendsales handelssystem, vil du få tilbagebetaling direkte fra Trendsales. Pengene vil blive tilbageført hurtigst muligt i sager vedrørende manglende modtagelse af varen. I sager vedrørende væsentlige mangler ved varen, vil tilbagebetalingen ske, når varen enten er returneret til sælger eller indsendt til Trendsales, medmindre andet er aftalt med Trendsales Support. Skal varen sendes retur til sælger eller ind til Trendsales, vil Trendsales dække returportoen. Skal der foregå en returnering af varen til sælger, vil du modtage en pakkekode af Trendsales til returforsendelsen, som skal benyttes inden for 5 dage, ved at pakken indleveres til forsendelse hos DAO, hvor pakkekoden registreres. Indleveres pakken ikke inden for fristen, vil pakkekoden udløbe, og dit pengekrav vil bortfalde. Herefter vil du ikke længere kunne få assistance af Trendsales Support til at forfølge en returnering af varen. Når varen er indleveret, vil du modtage forsendelsesprisen (forudsat at der kan fremvises gyldig dokumentation på denne forsendelse) samt handelsbeløbet (fratrukket handelsgebyret) retur. Såfremt sælger gøres erstatningspligtig, overtager Trendsales herefter pengekravet mod denne jf. pkt. 4.8. om ansvar. Sælger vil blive opkrævet dét beløb, som denne har fået udbetalt i handlen, samt udgifterne til den oprindelige porto.

Sælger: Som sælger skal du beskrive dine varer nøjagtigt og fyldestgørende i dine annoncer, og du er ansvarlig for eventuelle fejl, udeladelser eller misledende informationer i dine beskrivelser. Mærkevarenavne eller andre angivelser af oprindelse eller fabrikat i varebeskrivelsen skal være korrekte og må ikke kunne vildlede andre brugere. Fejl, udeladelser eller misledende informationer kan medføre erstatningsansvar over for køber samt Trendsales for de omkostninger, handlen har medført (varens pris, oprindelig porto).

Såfremt en køber får medhold, og handlen skal gå retur, er sælger forpligtet til:

 • At medvirke til tilbagesendelse og modtagelse af varen. Afhenter sælger ikke varen, resulterer det i destruering/bortskaffelse af pakken hos vores pakkeleverandør efter 90 dage, jf. vores pakkeleverandørs til enhver tid gældende betingelser.
 • Fuld tilbagebetaling af handlen, herunder; det udbetalte beløb og oprindelig porto.

Såfremt en afgørelse medfører et krav om tilbagebetaling, skal tilbagebetalingen ske straks og uden unødigt ophold efter Trendsales anvisninger. I de tilfælde, der er omfattet af pkt. 3.2.3 om tilbagebetaling, vil Trendsales tilbagebetale den part, der får medhold i sagen, og efterfølgende overtage pengekravet mod den part, der ikke fik medhold. Manglende vilje til at efterleve en afgørelse kan medføre spærring af profilen, bortvisning fra Trendsales samt overdragelse af pengekrav til 3. part.

3.3. Sagstyper

Der træffes afgørelse i sager vedrørende:

 • Manglende modtagelse af varen
 • Sager vedrørende væsentlige mangler ved varen, som er til stede ved modtagelsen
 • Sager vedrørende kopivarer

3.3.1. Dokumentation

I sager vedrørende manglende forsendelse skal du som privat sælger være i besiddelse af dokumentation for, at varen er afsendt. Du skal derfor sikre dig, ved indlevering af varen i den valgte pakkeshop, at du modtager bekræftelse på indlevering fra fragtføreren pr. SMS/e-mail, når indleveringen har fundet sted, samt at du i din dialog med køber på Trendsales også modtager en bekræftelse.

I sager vedrørende væsentlige mangler ved varen, skal du som køber dokumentere de pågældende mangler, som du anser som væsentlige, hurtigst muligt efter modtagelse af varen. Dette skal gøres i overensstemmelse med tidsfristerne angivet i pkt. 3.3.2. Overskrides disse frister, forbeholder Trendsales sig retten til at afvise sagen. Dokumentation i en sag om væsentlige mangler skal bestå af tydelige billeder samt dertilhørende beskrivelse af den/de pågældende mangler ved varen.

I sager vedrørende kopivarer, skal du som køber fremvise dokumentation for, at der er tale om en uægte vare. Tilstrækkelig dokumentation er i den forbindelse:

 • En skriftlig udfærdiget og underskrevet erklæring fra en autoriseret forhandler af det pågældende mærke
 • Tydelig fotodokumentation, samt en dertilhørende uddybende begrundelse

3.3.2. Tidsfrister

Pkt. 3.2.3. om tilbagebetaling og hæftelse, finder anvendelse, når indberetningen er oprettet inden for tidsfristen.

Såfremt sagen vedrører manglende modtagelse af varen, skal indberetningen af handlen senest være oprettet 3 uger efter handlens gennemførelse med Trendsales handelssystem.

Ved sager vedrørende væsentlige mangler ved varen, er det påkrævet, at du i første omgang, og senest 2 dage efter modtagelsen af varen, selv kontakter sælger med henblik på en løsning. Såfremt dette ikke opnås, kan du gøre indsigelse til Trendsales Support. Dette skal ske senest 14 dage efter modtagelsen af varen. Trendsales forbeholder sig retten til ikke at indtræde i handler, så længe indberetteren ikke selv, først har rettet henvendelse til sin modpart med henblik på en løsning, eller såfremt de gældende frister ikke er overholdt

3.4. Fortrydelsesret

3.4.1. Fortrydelsesret vedrørende gebyrer

Du betaler et gebyr for Trendsales administration af en handel gennem Trendsales handelssystem. Ekspedition af en handel, hvorved der betales et køber- eller sælgergebyr, er en digital ydelse og tages straks i brug efter købet er afsluttet. Derfor bortfalder den normale fortrydelsesret på 14 dage.

3.4.2. Fortrydelsesret over for sælger

Handler der indgås via handelssystemet, enten som “Køb Nu” eller via “Opret Handel”, er som udgangspunkt omfattet af Forbrugeraftalelovens §18, stk 1. Således har køber som udgangspunkt fortrydelsesret i 14 dage fra modtagelse af varen og skal gøre dette gældende over for enten sælger eller Trendsales inden for tidsfristen. Køber skal selv afholde omkostninger til returporto ved benyttelse af fortrydelsesretten. Trendsales er udelukkende forpligtet til at formidle kontakten mellem køber og sælger, såfremt køber ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende. Derudover tilbyder Trendsales, såfremt køber og sælger ønsker det, at tilbageføre handelsbeløbet, når varen er modtaget af sælger i samme stand som ved handlens indgåelse. I tilfælde hvor køber og sælger ikke kan nå til enighed omkring fortrydelse og returnering, kan sagen i sidste ende indbringes for Center for Klageløsning under Forbrugerklagenævnet. Handlen skal have en værdi på minimum 680 DKK og det koster 100 kr. i gebyr hos Forbrugerklagenævnet. Læs mere her.

4. Regler for den generelle brug af Trendsales

Du er underlagt at overholde vores regelsæt, så vi derved sikrer en god opførsel og tone på markedspladsen til alles glæde. Ved at give dit samtykke for vores betingelser, accepterer du samtidig at have læst og forstået vores regler for brugen af Trendsales.

4.1. Opsummering af generelle regler

 • Du skal sikre dig, at de varer, du sætter til salg via annoncer på Trendsales, ikke er i strid med gældende lovgivning i det land, du er bosat eller regler og betingelser for brug af Trendsales i øvrigt, og ligeledes må du som køber ikke søge at købe ulovlige varer eller opfordre andre til at sælge ulovlige varer.

 • Når du opretter en salgsannonce, er det vigtigt, at du beskriver varen og dens stand nøje i teksten eller gennem de billeder, du tager - Selv hvis der er fejl eller skader på varen, har køber ikke mulighed for at reklamere, hvis denne er blevet gjort opmærksom på dette forud for handlens indgåelse.

 • Du skal føre “god tone”, når du agerer på Trendsales. Det kan resultere i en ekskludering af brugere, der benytter bandeord eller nedladende sprog.

4.2. Annoncer

4.2.1. Lovlighed

Du skal være opmærksom på, at indholdet af alle annoncer, der gælder selve varen, varebeskrivelsen samt enhver aktivitet eller kommunikation, der foretages i forbindelse med private handler, skal være i overensstemmelse med både gældende lovgivning i det land, du er bosat samt regler for brug af Trendsales.

4.2.2. Krav til annoncer

Annoncer på Trendsales skal opfylde følgende regler, og Trednsales forbeholder sig retten til at lukke annoncer som ikke gør.

 • Annoncer, der oprettes på Trendsales, må kun omhandle salget af en fysisk vare, og dermed ikke indeholde serviceydelser, reklamer for egen Trendsales-shop, annoncer man allerede har oprettet, eller annoncer hvori man søger en vare.

 • En vare må kun oprettes én gang og i én geografi. Samme vare må ikke sælges i flere annoncer.

 • Vi forbeholder os retten til at bede om dokumentation på en vare som fx. standen, købssted og -tidspunkt.

 • Er en vare en mærkevare, kan der fra Trendsales’ side kræves dokumentation for mærkevarens ægthed, i form af for eksempel kvittering for køb fra den officielle forhandler, tydelig billeddokumentation og lignende.

4.2.3. Billeder

 • Når du tilføjer billeder til dine annoncer på Trendsales, står du inde for, at disse billeder er dine egne og således ikke krænker andres rettigheder.

 • Endvidere accepterer du at: a) Trendsales har ret til at anvende billederne i anden kommerciel sammenhæng, herunder til brug i Trendsales’ nyhedsbrev og i annoncer på sociale medier som Facebook og Instagram b) dine annoncebilleder må anvendes ved funktionen “gensælg”, som giver køberen af en vare mulighed for at sætte varen til salg igen med samme annonceinformationer, herunder billeder, som de fremgår på den oprindelige annonce.

Det er ikke tilladt at linke eller henvise til egne eller andres hjemmesider, Facebook-sider, Instagram-sider mv. på Trendsales. Dette gælder i annoncer, i privatbeskeder, i profiltekster og lignende. Trendsales forbeholder sig retten til at lukke annoncer, hvor udgående links forekommer.

4.2.5. Lukning af annoncer

Trendsales forbeholder sig retten til at lukke en annonce eller flytte denne til en anden kategori end den, hvori annoncen er oprettet, hvis denne vurderes til at være placeret forkert.

4.2.6. Opbevaring af annoncer

Vi opbevarer både aktive og inaktive annoncer i vores database til brug, hvis Trendsales på et tidspunkt skulle blive pålagt i henhold til lovgivning, eller som svar på en gyldig anmodning fra en retshåndhævende eller offentlig myndighed, at udlevere disse. Trendsales er ikke ansvarlig for, at annoncer dukker op ved søgning på søgemaskiner på internettet.

4.2.7. Rapportering af ulovlige annoncer

Du kan indberette annoncer til os, som ser ud til at krænke retmæssige immaterielle rettigheder, gældende lovgivning eller regler for brug af Trendsales. Dette gøres i app’en via annoncen.

4.3. Varer som ikke er tilladt på Trendsales

4.3.1. Ulovlige varer

På Trendsales’ platform er det ikke tilladt at oprette annoncer med varer, der i henhold til gældende lovgivning i det land, du er bosat, er ulovlige, herunder hælervarer og ærekrænkende materiale. Dette afsnit opsummerer de varer, der ikke er tilladt at sælge på Trendsales.

4.3.2. Varer, som kan betegnes som useriøse eller upassende mv., herunder:

 • Annoncer som Trendsales finder useriøse, anstødelige, eller som på anden måde må anses for upassende.

 • Annoncer, der benyttes til at søge eller tilbyde arbejdskraft af personer under 15.

4.3.3. Udstyr eller materiale, som krænker ophavsrettigheder, andre immaterielle rettigheder eller strider mod gældende lovgivning generelt, herunder:

 • Varer, der kan betegnes som ulovlige kopier eller forfalskninger af en virksomheds ophavsretlige beskyttede design (kopivarer), herunder mærkevaretyper som for eksempel tasker, tøj, smykker, makeup, designermøbler.

 • Annoncer, der i markedsføringsøjemed benytter sig af et registreret varemærke, selvom den solgte vare rent faktisk ikke er af det pågældende mærke. Det er heller ikke tilladt at benytte sig af det registrerede varemærke, selvom man specificerer, at varen ikke er af det pågældende mærke (falsk markedsføring).

 • Tekst eller billeder, der uden forudgående samtykke er taget fra en anden privatperson eller virksomhed (f.eks. fra en virksomheds hjemmeside) og benyttet på en annonce, da sådant materiale er ophavsretligt beskyttet (copyright).

 • Aktier, værdipapirer, valuta

 • Alle former for stiftede selskaber

 • Sortbørshandel

 • Salg af gratis uddelte billetter til forlystelser etc.

 • Billetter til koncerter, festivaler mv., der sælges til overpris

 • Gratis vareprøver, herunder prøver på creme og kosmetik, parfumeprøver samt testere

4.3.4. Piratkopier mv., herunder:

Kopi af materiale, der er beskyttet af ophavsretsloven, såsom:

 • Ulovligt software: Kopier

 • Ulovlig musik, film, spil og e-bøger

 • Vejledninger til, hvordan man benytter hjemmesider eller programmer indeholdende ulovlige downloads af ovennævnte materiale

4.3.5. Varer, som har potentiel sundhedsskadelig virkning, herunder:

 • Euforiserende midler og lignende samt remedier til benyttelse heraf

 • Alle former for medicin (såvel receptpligtig som håndkøbsmedicin)

 • Alle former for medicin til dyr

 • Alle former for kontaktlinser

 • Slankepiller

 • Diverse plastre med virkning, f.eks. nikotinplastre og slankeplastre.

 • Tandblegningsmidler

 • Udstyr til brug for tatovører eller piercere

 • E-cigaretter

 • Alle varer indeholdende nikotin

 • Øjendråber

 • Produkter fra mærket “Sina” samt Gellack produkter fra “Depend”

 • Alle former for squishy legetøj

4.3.6. Varer købt med henblik på videresalg

 • Det gælder køb fra sider som Wish, eBay, Alibaba, Light in the Box m.fl.

 • Opkøb og salg af restpartier

 • Opkøb og salg fra lagersalg o.l.

Vi forbeholder os retten til at bede om dokumentation på, at varer er købt til privat brug og ikke med henblik på videresalg, hvis der er mistanke om dette.

4.3.7. Produktion af egne vare med henblik på salg i større mængder

 • At tegne/lave/bygge varer i større mængder for at sælge videre og/eller på bestilling her kan nævnes plakater, plankeborde, smykker, strikkede ting m.fl.

4.3.8. Kosttilskud samt fødevarer og drikkevarer, herunder:

 • Alle former for madvarer, såsom rugbrød, frugt, slik osv.

 • Alle former for drikkevarer, såsom vin, øl, sodavand osv.

 • Kosttilskud

 • Herbalife produkter

 • Deraf også mad til dyr

4.3.9. Dyr og planter, herunder:

 • Levende dyr, gælder også bortgivning

 • Udstoppede dyr af truede arter, jf. CITES-konventionen.

 • Truede plante- og dyrearter (såsom f.eks. elfenben), dele heraf samt produkter eller genstande fremstillet af sådanne truede arter, jf. CITES-konventionen.

 • “Usynlige” stødhegn med halsbånd til dyr

4.3.10. Våben og eksplosivstoffer, herunder:

 • Fyrværkeri

 • Alle former for sprængstoffer samt kemikalier og remedier til fremstilling heraf

 • Alle former for skydevåben og håndvåben, herunder også softgun/hardball/paintball skydevåben

4.3.11. Materiale/produkter fra foreninger og militær, herunder:

 • Spejdermærker

 • Militært udstyr

 • Politieffekter, herunder politiuniformer, skilte mv.

 • Materiale tilhørende nødhjælpsorganisationer

 • Officielle uniformer (politi, hospital etc.)

 • Alle ordner

4.3.12. Varer med forpligtelse til yderligere køb, herunder:

 • Retten til at købe en vare, hvor man er tvunget til at købe igen på et senere tidspunkt.
 • Annoncering af pyramidespil

Ved pyramidespil forstås et pyramidisk opbygget arrangement, hvor deltagelse kræver indskud af penge eller andre økonomiske værdier, deltagerne stilles mulighed for økonomisk vinding i udsigt og en sådan vinding stammer hovedsageligt fra indskud fra deltagerne, der efterhånden indtræder i arrangementet. Pyramidespil er derfor ikke tilladt jf. Loven om offentlige indsamlinger og pyramidespil.

4.3.13. Handler med uspecificerede varer, herunder:

 • Mystery bokse

4.3.14. Tøjudlejning

Det er ikke tilladt at udleje tøj på Trendsales. Trendsales forbeholder sig derfor retten til at lukke ned for annoncer, der drejer sig om udlejning, samt ikke at indtræde i konflikter vedrørende dette.

4.4. Abonnement

4.4.1. Oprettelse, fornyelse og opsigelse

Abonnementet aktiveres øjeblikkeligt efter registrering af kortoplysninger og løber med automatisk fornyelse ved udløbet af hver periode. Du kan til enhver tid opsige abonnementet, når du er logget ind. Du kan også altid afmelde dig ved at skrive til support@trendsales.dk eller kontakte os via Hjælpecentret. Da abonnementet aktiveres øjeblikkeligt og deraf også de tilkøbte fordele, er der ingen fortrydelsesret.

4.4.2. Øvrigt

Trendsales forbeholder sig ret til øjeblikkeligt at ophæve abonnementet uden tilbagebetaling ved overtrædelse af vores generelle betingelser eller ved oplysning af falske/stjålne kortoplysninger.

4.4.3. Transaktionsomkostninger

Trendsales forbeholder sig retten til at opkræve et håndterings- og administrationsgebyr for opkrævning af abonnementer. Beløbet relaterer sig ikke til selve kortomkostningen, men omhandler de samlede omkostninger, der er forbundet med opkrævningen af betalingen. For Europæiske betalingskort opkræves 1,4% af transaktionsbeløbet + 1,8 DKK pr. transaktion. For ikke-Europæiske betalingskort opkræves 2,9% af transaktionsbeløbet + 1,8 DKK pr. Transaktion.

4.5. God opførsel og handelsskik på Trendsales skal overholdes

 • Det er ikke tilladt at reklamere for egen butik eller vare på andre brugeres opslag.

 • Det er ikke tilladt at henvende sig på en annonce uden henblik på at købe varen. Af eksempler kan nævnes; kommentarer om at varen kan købes billigere andetsteds, kommentarer om, at man selv har varen til salg på sin egen profil, kommentarer om sælgers vare eller person, der er personlig møntet og ikke relaterer til en handel og lignende.

 • Det er ikke tilladt at skrive irrelevante mærker, informationer og lign. i annoncebeskrivelser, så det dukker op i søgninger, da dette er misvisende for brugere. Dette gælder også, hvis man vælger et brand for opmærksomhed, som ikke har noget med den pågældende vare at gøre. Her vil der være tale om falsk varebetegnelse.

 • Det er ikke tilladt at oprette nye annoncer med den samme vare mere end to gange, også selvom man sletter den oprindelige annonce.

 • Varer skal ved et salg sættes til solgt, så de ikke længere figurerer på Trendsales.

 • Husk at svare tilbage på kommentarer, beskeder, med videre - Det er god stil og giver en god oplevelse! Hvis man er på ferie eller ikke har mulighed for at benytte Trendsales i en periode, vil vi anbefale, at man deaktiverer sine varer, indtil man er tilbage igen.

4.6. Support i forbindelse med regler for brug af Trendsales

Vores support bruger aktivt vores regler for brugen af Trendsales til at håndtere konflikter, rydde op på markedspladsen og holde god ro og orden. Supporten er derfor også med til at definere reglerne, da de oftest er de første som står over for nye problemstillinger.

Er du i tvivl om dine rettigheder, eller har du spørgsmål til regler for brug af Trendsales, er du velkommen til at kontakte Trendsales’ support på: support@trendsales.dk eller gennem app’en via Feedback-formularen under indstillinger.

4.7. Indberettede hændelsers forældelsesfrist

Ønsker du at tage kontakt til Trendsales’ support i forbindelse med en handel, hændelse eller lignende, så gør dette med det samme i den udstrækning, det er muligt, så vi kan være behjælpelige og være mæglere.

 • Såfremt det drejer sig om manglende modtagelse, skal indberetningen senest være oprettet en måned efter, at betalingen er faldet.

 • Er der tale om sager, hvor varen ikke lever op til forventningerne, skal indberetningen være oprettet senest to dage efter modtagelse af varen. Når sagen indberettes, skal der vedlægges dokumentation for varens stand ved modtagelsen. Har du taget varen i brug, forsøgt at vaske den eller lignende, er varen stand ændret, hvilket besværliggør en eventuel indberetning, og muligheden for, at sagen kan tages op, minimeres.

Vi forbeholder os retten til at afvise indberetningen, hvis ovenstående betingelser ikke er mødt.

4.8. Ansvar

Hvad enten du er køber eller sælger i en sag, er du forpligtet til at efterleve de afgørelser, Trendsales’ Support træffer. Såfremt en afgørelse medfører et krav om tilbagebetaling, skal tilbagebetalingen ske straks efter Trendsales’ anvisninger. I de tilfælde der er omfattet af pkt. 3.2.3. om tilbagebetaling, vil Trendsales straks tilbagebetale den part, der får medhold i sagen og efterfølgende indtræde i betalingskravet mod den part, der ikke fik medhold. Manglende vilje til at efterkomme en afgørelse kan medføre suspendering af profilen og/eller bortvisning fra Trendsales.

4.9. Klage

Du har altid mulighed for at klage over en afgørelse. Klagen skal i første instans indsendes til klageansvarlig på trendsales via mail: klageansvarlig@trendsales.dk. Såfremt du efterfølgende er uenig i en afgørelse, kan du indbringe en klage til Center for Klageløsning eller domstolene, såfremt betingelserne herfor er opfyldt. Du vil dog fortsat være forpligtet til at efterleve Trendsales’ afgørelse, indtil en eventuel retssag er endeligt afgjort. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail: klageansvarlig@trendsales.dk.

4.10. Trendsales’ rolle og ansvar i handler

4.10.1. Trendsales’ rolle

De varer, der er tilgængelige gennem private handler, sættes til salg af brugere på Trendsales via annoncer. Aftalens vilkår, aftaleindgåelsen samt alle andre aspekter af aftalen, er underlagt gældende lovgivning i det land, du er bosat.

4.10.2. Trendsales’ ansvar

 • I det omfang loven tillader det, accepterer du at friholde Trendsales og Trendsales’ medarbejdere for ethvert ansvar, der måtte opstå som følge af eller i forbindelse med private handler. Trendsales er ej heller ansvarlig for den adfærd, en bruger måtte udvise på Trendsales’ tjenester.

 • Du og enhver anden bruger anerkender, at Trendsales ikke påtager sig ansvaret for sælger og købers adfærd i de private handler, eller for de varer, som sælger udbyder til salg eller levering. Trendsales indtræder ej heller i en given brugers forpligtelser, såfremt brugeren ikke opfylder disse. Du opnår beskyttelse ved at handle gennem Trendsales’ handelssystem. Her går Trendsales aktivt ind og mægler i sager, hvor en af brugerne ikke overholder sine forpligtelser.

4.10.3. Ansvarsfraskrivelse

Trendsales holder ikke styr på, eller er ansvarlig for kvalitet, sikkerhed, eller lovmæssighed af de varer, som private handler omhandler, for om en varebeskrivelse er sand eller nøjagtig, hvorvidt sælger har vilje og evne til at levere og sælge disse varer, eller hvorvidt køber har vilje og evne til at betale herfor. Trendsales kan ikke styre, og styrer ikke afslutningen eller gyldigheden af private handler. Selvom det er forbudt, kan det hænde, at der afgives oplysninger eller udvises anden adfærd, der er upålidelig, i strid med lovgivningen, eller som på anden måde er en misligholdelse af brugernes forpligtelser i henhold til nærværende aftale, og i disse tilfælde kan Trendsales ikke holdes ansvarlig.

4.10.4. Betaling og levering fra brugere

Trendsales kontrollerer ikke, om brugere betaler samt leverer varen i henhold til den private handel. Trendsales fralægger sig ethvert ansvar i forbindelse med sælgers levering af solgte varer samt købers betaling af leverede varer.

5.0 Trendsales-Konto

5.1 Formål

Din Trendsales-konto (herefter Konto) er tilknyttet vores betalingssystem, og denne kan benyttes til at gennemføre handler via Trendsales mellem køber og sælger. Som bruger vælger du selv, om du vil benytte din Konto eller en alternativ handelsform til at gennemføre handler.

5.2 Beløb

Du kan maximalt lagre 10.000 kr. på din Konto, og en transaktion mellem dig og en anden bruger kan maximalt udgøre 10.000 kr.

5.3 Betaling med kort

Ved overførsler via Trendsales med kreditkort, betalingskort mv. bekræfter du, at du er berettiget til at benytte det pågældende kort, ligesom du har pligt til at sikre dig, at der er tilstrækkelige midler på kortet til at gennemføre transaktionen.

5.4 Handelssystemet

Handelssystemt på Trendsales gør det muligt at gennemføre betalinger i private handler mellem køber og sælger. Når du overfører penge til din Konto, forudbetaler du et beløb til Trendsales. Når en handelsanmodning er godkendt eller en “Køb Nu”-handel er gennemført, og sælger har indleveret pakken, overfører Trendsales det pågældende beløb til sælger.

5.5 Sikkerhed vedrørende pengetransaktioner

Trendsales’ betalingssystem benytter betalingsgatewayen Stripe eller Mobilepay. Systemet benytter SSL-kryptering til al transmission. Alle data er strengt krypteret. Stripe og Mobilepay er PCI-certificerede, hvilket betyder, at Stripe og Mobilepay overholder sikkerhedsreglerne fra Visa / Mastercard.

5.6 Gebyrer

Vælger du at benytte dig af handelssystemet, trækkes et gebyr fra handelsbeløbet ved gennemførslen af handlen. Se pkt. 3.1.8.

5.6.1 Bankoverførselsgebyr

Trendsales forbeholder sig ret til at opkræve et gebyr for hævning på din bankkonto. Dette gebyr udgør bankernes gebyr i forbindelse med overførslen.

5.6.2. Administrationsgebyr

Din Konto er ikke beregnet til opbevaring af midler, da Trendsales ikke er en bank. Det betyder, at hvis du i løbet af 3 måneder ikke benytter eller overfører resterende midler på din Konto, og samtidig ikke har været logget ind på din brugerkonto, trækker vi et mindre administrationsgebyr på 30 kr./måned, startende efter 3 måneder og herefter månedligt, så længe Kontoen henstår ubenyttet.

5.6.3. Forældelse af indestående på spærret brugerprofil

I overensstemmelse med Lov om forældelse af fordringer, hæves et eventuelt indestående beløb på din Konto, såfremt din brugerprofil har været spærret i 3 år. Årsagen til spærringen af brugerkontoen er herved uden betydning. Såfremt du ikke har henvendt dig inden for 3 år fra spærringsdatoen, med henblik på udbetaling af dit indestående, kan et krav herom ikke længere gøres gældende.

5.7. Opkrævning af indestående

Du skal være opmærksom på, at du udelukkende kan hæve fra din Konto til danske banker. Endvidere kan du med et udenlandsk betalingskort alene indsætte penge på din Konto, såfremt dine brugeroplysninger er valideret. Bor du i udlandet, kan Trendsales kræve, at der indsendes kopier af identifikationspapirer, således at der kan foretages manuel validering.

6.0 Bonus

Brugere af Trendsales kan optjene “Bonus”, hvilket er en slags valuta, som kan benyttes til at handle for. Optjening af “Bonus” kan eksempelvis ske via kampagner, når man opretter en ny konto, eller når man sætter varer til salg. Det vil fremgå i Trendsales’ App eller på Trendsales websitet, om man har mulighed for at optjene “Bonus”, og det er alene Trendsales, der sætter de aktuelt gældende vilkår for tildeling af “Bonusser”. “Bonusser” kan anvendes til betaling af varer købt via Trendsales’ handelssystem, og benyttelsen af en “Bonus” foregår således:

 • Såfremt man har en tilgængelig “Bonus” på sin profil, vil dette altid blive anvendt som betalingsmiddel først. Når “Bonussen” er opbrugt, kan et alternativt betalingsmiddel anvendes.
  • Såfremt man bruger en ældre version af App’en hvor Bonussen ikke fremgår vil denne ikke blive anvendt - på trods af man som bruger har optjent Bonussen. Det påhviler således brugeren at anvende en version af app’en hvor Bonussen er tilgængelig.
 • En indestående “Bonus” bruges først til at betale en eventuel fragt. Er der fortsat indestående “Bonus”, fratrækkes den handelsgebyret, og såfremt der er yderligere “Bonus” tilbage, fratrækkes resten varens pris.

Ved “Bonus”-tildeling, fastsættes også en udløbsdato. Denne vil fremgå af Trendsales-app’en og/eller Trendsales-websitet, og den kan yderligere oplyses ved at kontakte Trendsales Support. Trendsales kan ensidigt fastsætte de betingelser, der gælder, for tildeling, brug og gyldighed af “Bonus”, og disse betingelser kan ændre sig. I brugen af “Bonus” gør følgende retningslinjer sig gældende:

 • En “Bonus” kan kun benyttes én gang i én handel
 • En “Bonus” kan ikke veksles til kontanter, og herunder må en “Bonus” ikke anvendes til fiktive handler, der har til formål at veksle “Bonus”-beløbet til kontanter.

Hvis Trendsales konstaterer misbrug af “Bonussen”, eller hvis Trendsales mistænker eller konstaterer, at “Bonussen” er blevet tildelt på et forkert grundlag, kan Trendsales til enhver tid annullere en tildelt “Bonus”. I sådanne tilfælde fakturerer Trendsales brugeren dét beløb, som er blevet betalt ved brugen af “Bonus”

Handelstvister: Såfremt en køber opnår medhold i en sag via Trendsales’ handelssystem, eksempelvis hvis varen ikke lever op til den aftalte stand, og køber skal refunderes tilbagebetales den anvendte “Bonus”. I rimelig tid efter sagsafgørelsen indsættes “Bonussen” på købers “Bonus” konto.

7.0 Gavekort

På Trendsales er det muligt at købe gavekort og give det til en, du holder af. Et gavekort til Trendsales udstedes i elektronisk form og sendes via e-mail. Gavekortet kan udelukkende bruges til at købe varer online på Trendsales.dk eller via Trendsales apps. Et gavekort kan således ikke bruges på TrendsalesMarket, som betaling for medlemskaber eller til køb af boosters.

Indehaveren af det udstedte gavekort er alene ansvarlig for at opbevare gavekortet på passende vis, indtil det tilføjes af en bruger. Gavekort er ihændehaverbeviser, hvilket betyder, at det kan bruges af alle, der har det i hænde. Det betyder også, at du ikke har ret til at få udskiftet gavekortet, hvis det går i stykker, bliver væk eller bliver stjålet.

Et gavekort er gyldigt i 2 år fra købsdatoen. Et gavekort kan refunderes op til ét år efter gavekortets udløbsdato såfremt det ikke er indløst, jf. Betalingslovens § 96, stk. 2.

Når gavekortet er tilføjet af en bruger, er det tilknyttet brugerens profil og kan ikke bruges af andre eller videresælges til andre. Såfremt der er penge tilgode på et gavekort vil det blive aktiveret i næste køb. Overstiger købsbeløbet gavekortets værdi kan betalingen kombineres med kreditkort, MobilePay (kun på apps), Trendsales-konto, andre gavekort samt bonus. Et gavekort kan ikke anvendes til delbetalinger.

Når et gavekort anvendes i en handel, indløses pengene når handlen er accepteret. Såfremt en anmodningen udløber, eller sælger afviser denne, vil pengene blive returneret på gavekortet. I tilfælde af at en handel annulleres eller udløber, hvis pakken bliver væk under forsendelse eller ikke indleveres, vil det beløb, der er trukket fra gavekortet, blive returneret til gavekortet, og det kan anvendes på ny. 

Et gavekort til Trendsales må ikke videresælges i kommercielt øjemed.

7.1. Modtager du et gavekort som præmie udsted af Trendsales

Udstedes et gavekort som et led i en konkurrence eller på anden vis af Trendsales vil det automatisk blive tilknyttet brugerens profil. Ovenstående betingelser vil være gældende, dog vil det ikke være muligt at få pengene refunderet eller udbetalt.